Tisztelt Felnőttképző Intézmény! Tisztelt Partnerünk!

Kérjük, hogy amennyiben közfoglalkoztatottat szeretne bevonni a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében finanszírozott képzésébe, akkor a kiemelt projekt Felhívásának (1.1. rész) megfelelően minden esetben egyeztessen az illetékes közfoglalkoztatóval.


Együttműködését köszönjük!
Tisztelettel: GINOP-6.1.2-15 kiemelt projekt
Ügyfélszolgálat

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a küldeményeket érintő postai szabályozás miatt sajnos nem tudjuk postafiók címünkre fogadni a csomagnak minősülő postai küldeményeket, ezeket a posta visszairányítja a feladónak.

Fentiek okán kérjük, hogy a jövőben a csomagnak minősülő küldeményeket az alábbi postacímünkre küldje meg:
1085 Budapest, Baross u. 52.


Együttműködését köszönjük! Tisztelettel:
GINOP-6.1.2-15 kiemelt projekt
Ügyfélszolgálat

Tájékoztató

A GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése című kiemelt projekt a „Képző Intézmények” aloldalunkon található Ajánlattételi felhívásnak megfelelően képzéseket hirdet. Képzési ajánlatot azon intézmények tehetnek, melyek az Értékelő Bizottság döntése alapján befogadásra kerültek és együttműködési megállapodást kötnek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal az Ajánlattételi felhívásban szereplő „képzői ajánlatok HIR rendszerbe érkezése” határidőig.

A képző intézmények számára a programba való becsatlakozásra folyamatosan biztosítunk lehetőséget, képzéseket nagy számban várhatóan 2016 szeptember végétől indítunk.


GINOP-6.1.2-15 kiemelt projekt
Ügyfélszolgálat
Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával 22,9 milliárd forintra emelte a legalább 260 000 fő digitális készségeinek fejlesztését célzó „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretösszegét.

A támogatás

A támogatások kedvezményezettjei azok a magánszemélyek, akik a projektben az „Első lépések a digitális világba” és/vagy az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” című képzésekre jelentkeznek. Ők összesen 70 000 Ft/fő támogatási összeget kaphatnak, és önrész vállalása nélkül vehetik igénybe a támogatást. Fontos, hogy csak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött, alacsonyan képzett, a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettségű, a kevésbé fejlett - konvergencia - régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) lévő, magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek képzése támogatható. A képzésre azon célcsoport tagok vonhatóak be, akik a szerződéskötés időpontjában nem állnak általános iskolával, középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.

A képzések

A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések a digitális világba” (IKER 1. szint), valamint „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER 2. szint) című, egységes képzési programok alapján, egyenként 35 óra időtartamban valósulnak meg felnőttképző intézmények közreműködésével. A gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható képzési program lehetővé teszi, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők is használni tudják a világháló adta lehetőségeket. A képzés biztos felhasználói alapokat ad, elvégzésekor követelmény a záró számonkérés sikeres teljesítése. A képzéseken megszerzett tudás segíti a számítógépen, tableten vagy okostelefonon történő kapcsolattartást, ügyintézést, a tudásgyarapítást, azaz javíthatja az életminőséget, és növeli a munkába történő elhelyezkedés esélyét.

A HIR

A háttér-informatikai rendszerben (HIR) önállóan is regisztrálhatnak a magánszemélyek. A regisztrációhoz kérhetik a GINOP-6.1.2-15 projekt eTanácsadóinak/mentorainak vagy az együttműködési megállapodást kötött képző intézmények segítségét. Sikeres regisztrációt követően a rendszeren keresztül szerezhetnek információt az induló képzési kínálatról, és ugyancsak az eTanácsadók/mentorok vagy a képző intézmények segítségével tudnak a képzésekre jelentkezni. Itt lehet figyelemmel kísérni a képzéshez kapcsolódó változásokat és a személyenként maximum 70 000 Ft támogatási összeg felhasználását is. A képző intézmények a HIR-en keresztül jelentkezhetnek a projektbe és itt tehetik közzé az induló konkrét képzésekre vonatkozó információkat.

Projekt adatok

A projekt 2015. július 1-én indult. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszege 22,9 milliárd Ft, amely 100%-ban uniós forrás. A projektet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), majd a jogutód Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) konzorciumi partnerség keretében valósítja meg. A konzorcium mintegy 30 ezer IKT (információs és kommunikációs technológiák) kompetenciafejlesztő képzés, felnőttképző intézmények általi megszervezésével legalább 260 000 magánszemély támogatását tervezi. A konzorciumhoz csatlakozott 2020. március 17-én a Digitális Jólét Nonprofit Kft. A projekt 2021. október 31-én zárul.

 

 

Képző Intézmények

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az alábbi felnőttképző intézményekkel kötött együttműködési megállapodást:
Tovább »

Linkgyűjtemény
 

Konzorciumi tagok: