A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett képzési programok alapvető célja az elsősorban gazdasági szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, digitális kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak.

IKER 1. : “Első lépések a digitális világba”


A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
 • tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
 • tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
 • tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
 • az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.

e-learning

https://e-learning.ginop612oktatoknak.hu/


IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet”


A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
 • használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
 • az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
 • elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
 • képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.

e-learning

https://e-learning.ginop612oktatoknak.hu/


IKER 3. : “Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok”


A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők az életszerű feladathelyzetekben a különböző (ismert) digitális megoldásokat egymást kiegészítve használjanak.

A program konkrét céljai:

 • a résztvevők önállóan legyenek képesek különböző, nem begyakorolt feladathelyzetekben adekvátan, egymást kiegészítve használni az általuk már ismert digitális megoldásokat;
 • ügyeket elektronikusan intézni, azok állapotát ellenőrizni;
 • különböző dokumentumaikat strukturáltan tárolni felhőben;
 • az általuk használt eszközöket összekapcsolni, adataikat szinkronizálni;
 • olyan megoldásokat választani, melyek támogatják az együttműködést és a közös munkát

IKER3 tananyag csomag.zip - Letöltés

e-learning

https://e-learning.ginop612oktatoknak.hu/


IKER 4. : “Új digitális megoldásokat találok”


Az IKER 4. szintjére besorolható digitális kompetenciafejlesztő képzés célja (illeszkedve az IKER 2015 és a DIGCOMP 2.1 szintjeihez), hogy a résztvevők képesek legyenek rendszerben gondolkodni a különböző felhasznált eszközeikről, az azokon futó szoftverekről, továbbá új probléma vagy feladat esetén új szoftvereket, digitális megoldásokat tudjanak keresni, azokat összehasonlítani, majd felhasználni.

A program konkrét céljai:

 • a résztvevők körültekintő, tudatos és nyitott felhasználókká váljanak;
 • ügyeket elektronikusan intézni, azok állapotát ellenőrizni;
 • munkahelyi környezetben, akár magánéletükben, tanulásukban rugalmasan tudnak igazodni a jelentkező kihívásokhoz;
 • növelni tudják hatékonyságukat és képesek a felismert szükségletekhez igazodó megoldások megtalálására, ideértve a saját digitális kompetenciáik önálló tanulás révén történő fejlesztésére

IKER4 tananyag csomag.zip - Letöltés

e-learning

https://e-learning.ginop612oktatoknak.hu/


Képzési programok (letölthető dokumentumok)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a képzési program(ok) 11.1.1. (Személyi feltételek biztosításának módja) és a 11.2.1. (Tárgyi feltételek biztosításának módja) pontjaiban a sárgával jelölt részt módosíthatja, illetve a pirossal jelölt részt, azaz a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget és székhelyét törölni, vagy saját felnőttképző intézményük nevére és székhelyére cserélni szükséges a Pest Megyei Kormányhivatal Felnőttképzési Osztálya által történő engedélyeztetés előtt!

Segédletek oktatóknak

Oktatási segédanyag (letölthető dokumentumok)