KÉPZŐ INTÉZMÉNYEKNEK

Milyen végzettséggel és ki lehet oktató a GINOP-6.1.2-15 kiemelt projektben?

A hivatalosan közzétett Képzési program 11.1-es pontjában található információ a mérvadó.
Végzettségként a felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettségi követelményként pedig az informatika vagy számítástechnika tanári képzettség vagy felsőfokú informatikai képzettség a követelmény.
Tapasztalatként a legalább két év felnőttképzésben szerzett vagy a témának megfelelő mentori, csoportvezetői, közművelődési gyakorlat az elvárás. Mindezek alapján minden ilyen típusú, megnyugtató módon (ellenőrizhető módon) igazolt gyakorlat elfogadható.
Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban az ügyfélszolgálatnak további pontosítást nem áll módjában adni.
A felelősség a képző intézményeket terheli, ahogy azt az engedélyezett képzés tartalmazza.
Kérjük a fentiekben meghatározott feltételek maradéktalan betartását a sikeres együttműködéshez.

Befogadják-e a korábban már engedélyeztetett (az NSZFH honlapjáról áprilisban letöltött) képzési programot, van-e további teendőnk?

Az IKER 1. képzési program esetében a régi és az új, módosult program egyaránt választható. Mindkettőt befogadjuk.
Az IKER 2. képzési program esetében tartalmi módosítás történt a 7.7.3 pontban (7. tananyagegység) valamint a 9. pontban (Záró számonkérés). Kizárólag a módosított képzési programot tudjuk befogadni.

A képzésben részt vehet-e olyan képzőintézmény, amely nem rendelkezik felnőttképzési engedéllyel?

Nem vehet részt, a részvétel feltétele, hogy a képzőintézmény rendelkezzen felnőttképzési engedéllyel.

A képző intézmény milyen feltételeknek feleljen meg?

A képzőintézmények bekapcsolódásának folyamatát a „Képző intézmények és képzések kiválasztásának eljárásrendje”, feltételeit pedig a „Képző intézmények és képzések kiválasztásának kritériumai” dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumok honlapunkon megtalálhatók.

Mi alapján kerülnek a képzőintézmények kiválasztásra?

A képzőintézmények bekapcsolódásának folyamatát a „Képző intézmények és képzések kiválasztásának eljárásrendje”, feltételeit pedig a „Képző intézmények és képzések kiválasztásának kritériumai” dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumok honlapunkon megtalálhatók.

Hol található bővebb információ az IKER 1. és IKER 2. képzési programokkal kapcsolatosan?

A képzési programokkal kapcsolatos információk a honlapunkon megtalálhatók.

Hogyan lehet hozzájutni ezekhez a programokhoz?

A képzési programok letölthetők a honlapunkról.

Az IKER 1. és IKER 2. képzési programokat szükséges engedélyeztetni?

A projektbe kapcsolódás feltétele az IKER 1. és IKER 2. képzési programok alapján a képzések saját intézményre történő engedélyeztetése (ezt megelőzően meg kell határozni, hogy a személyi és tárgyi feltételeket az intézmény milyen módon biztosítja)

Csak konvergencia régiókban lehet képzést tartani?

Igen, a Közép-magyarországi régió területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés nem támogatható.

Regisztrációkor az intézményem teljes nevének beírásakor használhatom-e a kft kifejezést?

Kérjük, a felnőttképző intézmény nevét a cégkivonattal pontosan megegyezően használja, rövidítéseket ne alkalmazzon!


MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Kik vehetnek részt a meghirdetett képzéseken, azaz kik kaphatnak támogatást?

A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkező személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és jelen képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. Előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát, és legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szereztek bizonyítványt.

Milyen képzésekre lehet támogatást kérni?

A projekt keretében két különböző szintű digitális kompetenciafejlesztő képzésre lehet jelentkezni, az IKER 1-re, illetve az IKER 2-re. A programokról honlapunkon tájékozódhat.

Jelentkezhet-e a képzésre az, aki OKJ-s tanfolyamon vesz részt?

Igen, amennyiben az nem hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, digitális kompetencia fejlesztésre irányuló informatikai képzés.

Milyen költségei lehetnek képzésbe való bekapcsolódásnak?

A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzés(ek)en. A képzéssel kapcsolatban felmerülő minden díj beleértendő a képzési költségbe, amely a támogatási összegből valósul meg. Egyéb jogcímen díjazás (pl.: vizsgadíj, pótvizsgadíj, pótóradíj, eszköz- és tankönyvhasználati díj, stb.) nem szedhető.

A képzéshez szükséges felszerelést (tananyag, infokommunikációs eszközök, stb.) biztosítja-e a képzőintézmény a résztvevők számára?

Igen, ezeket a képzőintézmény biztosítja.

A képzés helyszínére történő utazás költségeit megtéríti a projekt?

A képzések helyszínére való utazást a projekt nem támogatja.

Mikor valósulnak meg a projektben a képzések?

A képzések a tervek szerint 2016 ősze és 2020 októbere között valósulnak meg.