Az eTanácsadó-mentorok feladatköre a programban összetett, szerepük kiemelten fontos. A magánszemélyek képzésekbe történő „bevonását”, továbbá a képzésekben való „benntartását” illetően.
Az eTanácsadó-mentorok főbb feladatai:

Toborzás

Az egyes célcsoportokba tartozó személyek megkeresése, érdeklődésük felkeltése a képzések iránt, kiemelve a programban való részvétel életminőség javító lehetőségeit.

Regisztrációval egybekötött igényfelmérés

A magánszemélyek regisztrációs folyamatának támogatása a HIR felületen, a képzési igények rögzítése mellett.

Mentorálás

A képzésbe került személyek támogatása, széles körű eszközrendszer segítségével (eMoP ügyfélszolgálat, gyakorlási lehetőség biztosítása az eMoP-on, képzési tanácsadás, egyedi ügykezelés stb.), megelőzve így az esetleges lemorzsolódást.

Utókövetés

A képzést sikeresen elvégző állampolgárok életminőségében bekövetkezett változások felmérése, a képzés befejezését követő 6. hónap elteltével.


A mentorok olyan, informatikai jártassággal rendelkező segítő szakemberek, akik az IKER 1 és IKER 2 szintű képzésekben résztvevő személyeknek megfelelő segítséget nyújthatnak a program során.

Letölthető dokumentumok